top of page

Bodemregeneratie

Gezonde bodem, gezonde planten!

Gezonde bodem, gezonde planten!

Bodem regeneratie wil zeggen: het herstellen van de processen in de grond die voor de ondersteuning van het leven van planten en dieren (en uiteindelijk ook ons) noodzakelijk zijn. In de afgelopen 200 jaar hebben we door allerlei ingrepen de bodem geleidelijk aan “leeg laten lopen”. Met iedere oogst van wat voor gewas dan ook, halen we mineralen uit de bodem die slechts mondjesmaat weer worden toegevoegd. Bodemdegradatie en menselijk bestaan zijn op de meeste plaatsen op Aarde hand in hand gegaan.


Als we kijken naar de meest biodiverse landschappen dan zijn dat meestal bosachtige omgevingen. Zeker in een land als België. De bodems in bossen bevatten de meeste verscheidenheid aan voedingsstoffen voor planten en dieren. En in bossen zijn de bosranden, de overgangen van de ene begroeiing naar de andere, het meest divers.


Wanneer we het hebben over bodem regeneratie dan zijn gemengde bosbodems de voorbeelden waarnaar we kunnen streven. De samenstelling en structuur van bodems herstellen, heeft als voordeel dat we waterbeheer, kooldioxide beheer en mineralen huishouding beter in de hand krijgen.


Door de natuur in te schakelen en de bodem te voeden kunnen we voor een snelle bodem regeneratie onszelf heel veel werk besparen. Organische stof in de vorm van bladafval, takken, (groen)bemestingsgewassen zijn een prima voedingsbodem voor insecten, bacteriën en schimmels waarmee de bodemprocessen weer op gang geholpen kunnen worden.

Geïnspireerd? Neem contact op

bottom of page