Principes en toepassingen
van het ecologisch tuinieren

Duurzaam maaibeheer

Biodiverse ruigte

Duurzaam maaibeheer

Ontharding

Ontharden voor een betere waterhuishouding.

Ontharding

Lasagne tuinieren

Bedek de bodem om deze te beschermen tegen droogte en waterovervloed

Lasagne tuinieren

Gildes en systeemplanten

Een plantgilde is een groep van planten die elkaar helpen om weerbaarder te zijn of beter te groeien.

Gildes en systeemplanten

Voedselbos

In een voedselbos boots je een jong natuurlijk bos na, met meestal eetbare planten

Voedselbos

Permacultuur

Wat is permacultuur en hoe pas je permacultuur toe?

Permacultuur