top of page

Duurzaam maaibeheer

Biodiverse ruigte

Biodiverse ruigte

Deze gracht werd door ons aangeplant in functie van biodiversiteit.


Voor we de aanplanting deden groeiden er vooral netels op deze plek, wat wil zeggen dat dit biotoop zich in de ruigte-fase bevind. Zodoende selecteerde we nuttige ruigtekruiden zoals koninginnenkruid, engelwortel, kattenstaart & wederik die de concurrentie met de netels zouden aankunnen. Tussen deze kruiden planten we ook olifantengras en laagblijvende wilgensoorten om nog meer biodiversiteit te bekomen. Tevens zullen de wilgen en het siergras in de winter voor een mooie structuur blijven zorgen wanneer de kruiden reeds afgestorven zijn.


Twee jaar na de aanplant is het aantal netels sterk vermindert en zijn de ingebrachte ruigtekruiden reeds goed gesetteld.


Om er voor te zorgen dat de ruigte niet verbost maaien we selectief één tot twee maal per jaar, we verwijderen hierbij de nog aanwezige netels, opkomende bramen (bosvormers) en jonge boompjes.


Ruigten kunnen een belangrijke rol spelen in de overwinteringskansen van veel soorten geleedpotigen en ook bij kleine zoogdieren. Zo overwinteren insecten dikwijls in (dood) organisch materiaal van bijvoorbeeld strooisel en de dikke dode stengels van de hoge kruiden. Kleine zoogdieren zoals muizen of wezels kunnen in ruigten een veilige en beschutte plaats vinden vanwege de grote hoeveelheid strooisel en de sterke kroonsluiting van de kruiden. Sommige soorten danken hun triviale naam aan de belangrijke rol die ruigten spelen in de biotoopvoorkeuren van deze dieren. Enkele voorbeelden hiervan zijn de ruigterondbuik, het ruigtelieveheersbeestje en de ruigtewolfspin.*


*bron Wikipedia

Geïnspireerd? Neem contact op

bottom of page