top of page

Lokale energie

Compost, humus en duurzaam maaibeheer.

Compost, humus en duurzaam maaibeheer.

Bij Groen Van Doen houden we energie graag lokaal door met kringlopen te werken.


Zo kunnen oude boomstammen bijvoorbeeld barsten van het leven met allerlei kleine beestjes zoals duizendpoten, pissebedden, mieren en wormen. Al deze beestjes zullen de boomstam verwerken tot rijke humeuze aarde. Tevens kunnen er op doodhout ook prachtige, al dan niet eetbare, paddenstoelen groeien.


Hetzelfde geldt voor afgevallen blad van de bomen. Er schuilen ontelbare nuttige insecten onder deze isolerende laag die de bodem op hun beurt los en voedingrijk maken.


Een ander voorbeeld is van lokale energie is duurzaam maaibeheer. Door bijvoorbeeld een bloemenweide aan te leggen zal er veel minder gemaaid moeten worden (max. 1 a 2 keer per jaar). Het maaisel kan dan gehooid worden en als voeder of bedding voor dieren gebruikt worden of je kan er de bodem rond bessenstruiken, fruitbomen en andere planten mee bedekken (horizontale compostering).

Horizontale compostering heeft als bijkomend voordeel dat het ongewenst kruiden onderdrukt en de waterhuishouding van de bodem balanceert daar het onder deze laag nooit te nat of te droog zal zijn.

Geïnspireerd? Neem contact op

bottom of page