GROEN VAN DOEN

regeneratief tuinbeheer

paarse bonen
bieslook
framboos
jeneverbes
physalis
paddenstoelen
overvloed
biodiversiteit
VIBURNUM
oogst
paddenstoelen
 

VISIE

project 3_tekening.png

Regeneratie betekent  terug levend maken. Sinds de industriële revolutie wordt er massale roofbouw gepleegd op onze planeet. Bossen worden gekapt, bodems & watersystemen worden systematisch ontgonnen, vervuild en vergiftigd. Dit heeft nefaste gevolgen voor de globale biodiversiteit. Gelukkig is de natuur veerkrachtig en kunnen we het tij nog keren. 


Door maximaal in te zetten op biodiversiteit, op welke schaal dan ook, kunnen wij er voor zorgen dat soorten die ernstig bedreigd worden toch nog veilige groene bubbels kunnen vinden om te overleven, zich voor te planten en te floreren! Dit komt ons allen te goede, want hoe diverser een systeem, hoe veerkrachtiger. Als gepassioneerde vergroener help ik mensen graag op weg om hun omgeving zo biodivers mogelijk in te richten en samen te bouwen aan een duurzame toekomst!

 

AANBOD

organischekringloopecostyle.jpg

ADVIES

Je wil graag je tuin en/of omgeving vergroenen en diverser maken maar je wordt overladen door de mogelijkheden? Ik help je graag op weg met de eerste stappen hierin te zetten! Tijdens een adviessessie bekijken we samen de mogelijkheden wat betreft bodem, oriëntatie, reeds aanwezige beplanting en dergelijke. Hier krijg je achteraf dan ook een verslag van. Een adviesbezoek duurt 1 a 2 uur.

IMG-20210208-WA0007.jpg

ONTWERP

Wanneer na het adviesbezoek blijkt dat er nog nood is aan verdere begeleiding kan ik samen met jou een ontwerp maken.

Een ontwerp bestaat meestal uit twee à drie sessies van twee à drie uur:

*1ste sessie: inventarisatie van de site en jou wensen.

*2de sessie: bespreking voorstelontwerp

*3de sessie: finalisering plus beplantingsplan

Afbeelding van Lars Francis.jpg

AANLEG

Wanneer we samen tot een doordacht ontwerp zijn gekomen kunnen we overgaan tot de planning en uitvoering van de aanleg. We kunnen het totaalontwerp opdelen in verschillende fases zodat deze in verschillende stappen kunnen aangelegd worden. Zo blijven de werken behapbaar.

De uitvoering van het plan kan op verschillende manieren gebeuren: door de klant, onder begeleiding van groen van doen / door groen van doen, met behulp van de klant / volledig uitbesteed aan groen van doen.